subota, 16. prosinca 2017.

U kojoj prilici moliti određeni psalam?

Uz molitvu Gospodnju, Oče naš, psalmi predstavljaju temeljnu kršćansku molitvu. Biblijski starozavjetni psaltir od 150 psalama, od svetog kralja Davida, je nadahnut Duhom Svetim, riječ je Božja, i kada ga molimo, govorimo Bogu Njegovim riječima, i na poseban način se sjedinjujemo s Njim. Psalmi su dio službene crkvene molitve – časoslova, ali i svih crkvenih službi. Čak i obični pravoslavni molitvenik za laike je nezamisliv bez psalama u glavnim molitvama. Potrebno ih je zato često moliti. U ovom tekstu donosimo popis svih psalama, te preporuku u kojoj životnoj situaciji moliti kojega. Ova molitvena preporuka potječe od sv. Arsenija Kapadocijskog, prenesena je Crkvi po sv. Starcu Pajsiju.


Za tjelesno zdravlje mole se psalmi: 6, 13, 29, 37, 38, 45, 57, 59, 64, 80, 87, 89, 96, 103, 109, 123, 126, 129, 146, 147.

Za duševno zdravlje mole se psalmi: 5, 8, 9, 10, 12, 25, 28, 42, 56, 57, 61, 62, 70, 71, 81, 82, 85, 98, 101, 104, 129, 137, 139.

Za zdravlje žene mole se psalmi: 19, 20, 41, 68, 76, 107, 143, 146.

Psalmi za različite prigode – broj označava broj psalma:

1.)    Prilikom sađenja stabla i loze da bi donijeli plodove.
2.)    Da Gospodin prosvijetli one koji idu na neki sastanak ili skup.
3.)    Da se zlo odagna od ljudi kako ne bi nepravedno mučili svoje bližnje.
4.)    Da Gospodin iscijeli osjećajne ljude koji pate od tjeskobe izazvane ponašanjem ljudi kamenog srca.
5.)    Da Gospodin iscijeli oči koje su ranili i udarali (ozlijedili) zli ljudi.
6.)    Da oslobodi čovjeka od magijskih utjecaja.
7.)    Za one koji pate od strepnje izazvane zastrašivanjem i prijetnjama zlih ljudi.
8.)    Za one koji su pretrpjeli zlo od demona ili loših ljudi.
9.)    Da demoni prestanu zastrašivati u snu ili kroz dnevna maštanja.
10.)        Za supružnike kamenog srca koji se svađaju i razvode (kada surov muškarac ili surova žena nepravedno muči trpeljivog supružnika).
11.)        Za obuzete mahnitošću i zlobom i one koji čine zlo ljudima.
12.)         Za one koji pate od (oboljele) jetre.
13.)        U slučaju straha demonskog tri puta u tijeku tri dana uzastopno.
14.)        Da razbojnici promjene mišljenje i da se vrate mirnom životu i pokajanju.
15.)        Da se pronađu izgubljeni ključevi.
16.)        U slučaju velike klevete tri puta tijekom tri dana uzastopno.
17.)        U slučaju potresa (gnjeva Božjeg), poplave ili grmljavine.
18.)        Da se majke prilikom porođaja što lakše porode.
19.)        Za neplodne supružnike, da ih Gospodin iscijeli i da se ne razvode.
20.)        Da umekša srca bogatih kako bi činili milosrdna djela siromašnima.
21.)        Da Bog spriječi požar kako ne bi izazvao zlo.
22.)        Da umiri Gospodin nediscipliniranu i neposlušnu djecu koja žaloste svoje roditelje.
23.)        Da se otvore vrata kada su ključevi izgubljeni.
24.)        Za ljude kojima kušač mnogo zavidi neprestano uzrokujući njihove neuspjehe, kako bi ovi jadikovali.
25.)        Kad čovjek traži neko dobro od Boga, da mu ga Gospodin i podari i da mu ono ne bude na (duhovnu) štetu.
26.)        Da Gospodin zaštiti narod od neprijateljske vojske kako ne bi učinila zlo ljudima i opljačkala seljake.
27.)        Da iscijeli Gospodin živčano i duševno oboljele.
28.)        Za one kojima škodi more i strahuju od velike bure.
29.)        Za one koji su u tuđini izloženi opasnosti, među barbarskim i nevjerničkim narodima, da ih Gospodin sačuva, te da i one narode prosvijetli i primiri, da i oni dođu do spoznaje Boga.
30.)        Da Gospodin podari obilnu žetvu i plodna stabla onda kada vremenske prilike nisu povoljne.
31.)        Da izgubljeni i iscrpljeni putnici pronađu put.
32.)        Da Gospodin pokaže istinu nepravedno zatočenima i da budu oslobođeni.
33.)        Za one koji se rastavljaju s dušom, kada ih na samrtnom času muče demoni, ili u slučaju kada prijeti neprijateljska vojska, kada prelazi granicu (zemlje) i čini zlo.
34.)        Da Gospodin oslobodi dobronamjerne i dobrodušne ljude od zamki lukavih koji ugnjetavaju ljude Božje.
35.)        Da se u potpunosti iskorijeni neprijateljstvo, izazvano svađom ili nesporazumom.
36.)        Za ljude teško ranjene nasiljem bezakonja.
37.)        Za one što pate od zubobolje.
38.)        Da unesrećeni i odbačeni ljudi pronađu zaposlenje i prestanu tugovati.
39.)        Da se nakon što dođe do sukoba, vrati ljubav među gospodare i podčinjene.
40.)        Da majke izbjegnu prijevremeno rađanje.
41.)        Za mlade koji pate zbog ljubavi, kada ih netko rani i ražalosti.
42.)        Da se zarobljenici oslobode stražara u neprijateljskom narodu.
43.)        Da Gospodin pokaže istinu posvađanim supružnicima i da se izmire.
44.)        Za ljude koji pate zbog bolesti srca ili bubrega.
45.)        Za mladiće kojima neprijatelj iz zavisti postavlja prepreke za ostvarenje obitelji (ženidbu).
46.)        Da se uspokoji radnik ili sluga kada utekne jer ga je gazda povrijedio i da nađe službu.
47.)        Kada se dogode velike katastrofe i razbojništva barbarskih bandi - gusara - moliti 40 dana uzastopno.
48.)        Za sve one koji se bave opasnim poslom.
49.)        Da se zabludjeli ljudi pokaju i vrate Bogu, te da se tako spase.
50.)        Kada naši grijesi izazovu gnjev Božji, koji nas uči pokajanju (tj. u slučaju epidemije bolesti, umiranja ljudi i uginuća stoke).
51.)        Da se pokaju okrutni gospodari, da postanu suosjećajni i prestanu mučiti narod.
52.)        Da Bog blagoslovi mreže i da se ove ispune ribama.
53.)        Da Gospodin prosvijetli bogate koji imaju mnogo kupljenih slugu i da ih oslobode.
54.)        Da se obnovi poštovanje prema prezrenoj obitelji koja je bila oklevetana.
55.)        Za osjećajne ljude koje su duhovno povrijedili njihovi bližnji.
56.)        Za ljude koji pate od glavobolje i velike tuge i depresije.
57.)        Da se svako dobro dogodi onima koji čine dobra djela, i da Gospodin spriječi svako zlodjelo demona ili neprijatelja.
58.)        Za nijeme, da im Bog podari govor.
59.)        Da Gospodin pokaže istinu kada se ljudi uzajamno kleveću.
60.)        Za one koji imaju teškoće na poslu, bilo uslijed lijenosti, bilo uslijed bojažljivosti.
61.)        Da Gospodin izbavi od iskušenja malodušne ljude koji nisu trpeljivi i zbog toga jadikuju.
62.)        Da njive i stabla budu plodonosni kada nema dovoljno vode.
63.)        U slučaju da čovjeka ujede bijesni vuk ili pas (i kada mu daju da pije posvećenu vodicu).
64.)        Da trgovci budu blagoslovljeni kako ne bi obmanjivali i varali naivne ljude.
65.)        Da lukavi ne unese pometnju u dom i tako unesreći obitelj.
66.)        Da se blagoslove ptice (životinje).
67.)        Da se izbave majke koje uz velike teškoće održavaju trudnoću.
68.)        U slučaju elementarnih nepogoda, kada se rijeke izlijevaju i odnose kuće i ljude.
69.)        Za dobroćudne ljude koji i zbog najmanjeg povoda tuguju i padaju u očaj, da bi ih ojačao Bog.
70.)        Za odbačene ljude koji su postali mrzovoljni zbog zavisti đavolske, i pali u očaj, da bi pronašli milost Božju i Njegovu pomoć.
71.)        Da bude Bogom blagoslovljena nova ljetina koju je zemljoradnik unio u svoj dom.
72.)        Da se pokaju ljudi koji čine zlo.
73.)        Da Bog zaštiti zemljoradnike koji rade na svojim njivama, kada neprijatelji opkole selo.
74.)        Da se primiri surovi gospodar, kako ne bi mučio bližnje, svoje podčinjene.
75.)        Za majku koja strahuje zbog svog porođaja, da je Bog ohrabri i zaštiti.
76.)        Kada ne postoji razumijevanje između roditelja i djece, da ih prosvijetli Gospodin, da djeca slušaju roditelje i da roditelji pokažu svoju ljubav.
77.)        Da Bog prosvijetli zajmodavce kako svoje bližnje ne bi ugnjetavali zbog duga i da im podari sažaljenje.
78.)        Da Bog sačuva selo od razbojišta i razaranja neprijateljske vojske.
79.)        Da iscijeli Bog čovjeka kada mu nateknu obrazi i kada ga boli čitava glava.
80.)        Da se Bog pobrine za siromahe koji su u oskudici, koji pate i tuguju zbog neimaštine.
81.)        Da ljudi kupuju plodove od zemljoradnika kako seljaci ne bi očajavali i tugovali.
82.)        Da Gospodin spriječi zle ljude koji žele počiniti ubojstvo.
83.)        Da Gospodin podrži svako dobro koje postoji u kući, stoku i plodove rada (ukućana).
84.)        Da Bog iscijeli ljude koje su ozlijedili razbojnici i koji pate od straha.
85.)        Da Bog spasi svijet kada kolera počne obarati i ubijati ljude.
86.)        Da Bog održi u životu očeve obitelji sve dok imaju obiteljskih obaveza.
87.)        Da Bog zaštiti sve nezaštićene, koji stradaju zbog surovosti svojih bližnjih.
88.)        Da Bog ojača boležljive i slabe ljude, kako bi mogli raditi, a da se ne osjećaju iscrpljeno i da ne jadikuju.
89.)        Da Bog pošalje kišu u vrijeme suše, ili kada presuše bunari da bi ovi dali vodu.
90.)        Da đavao bude istjeran kada se pojavi u čovjeku i kada ga zastrašuje.
91.)        Da Bog ljudima podari razboritost kako bi duhovno uznapredovali.
92.)        Da Bog sačuva lađu kada joj zaprijeti snažna bura na moru (četiri mjesta na lađi treba poškropiti posvećenom vodicom).
93.)        Da Bog prosvijetli nespokojne ljude koji izazivaju nevolje u narodu, stvaraju pometnju među ljudima i muče ih neredima i svađama.
94.)        Da se supružnicima ne približe čini (vradžbine) koje će stvoriti nedaće i trvenja.
95.)        Da Bog podari sluh gluhima.
96.)        Da se uroci odagnaju od ljudi.
97.)        Da Bog očajnicima podari utjehu i da prestanu tugovati.
98.)        Da Bog blagoslovi i ispuni milošću mlade koji se žele posvetiti Gospodinu.
99.)        Da Bog ljudima podari i ispuni pobožne želje.
100.)    Da Bog ispuni milošću pobožne ljude.
101.)    Da Bog blagoslovi ljude koji nose visoka zvanja kako bi svijetu pomogli dobrotom i razumijevanjem.
102.)    Za normalizaciju ženskog ciklusa.
103.)    Da Bog blagoslovi čovjekov imetak, da ne bi oskudijevao i jadikovao, nego da proslavlja Boga.
104.)    Da se ljudi pokaju i ispovjede svoje grijehe.
105.)    Da Bog prosvijetli ljude kako ne bi odstupili od puta spasenja.
106.)    Da Bog razriješi žensku neplodnost.
107.)    Da Bog pomiri neprijatelje, i da promijene svoje loše raspoloženje (jedni prema drugima).
108.)    Da Bog iscijeli mjesečare (lunatike, somnambule) ili da pomiluje lažne svjedoke kako bi se pokajali.
109.)    Da mlađi pokažu poštovanje prema starijima.
110.)    Da se pokaju nepravedni suci i da pravedno sude narodu Božjem.
111.)    Da Bog zaštiti vojnike kada pođu u bitku.
112.)    Da Bog blagoslovi siromašnu udovicu, isplati njene dugove i izbavi je iz tamnice.
113.)    Da Bog iscijeli zaostale u razvoju i mongoloidnu djecu.
114.)    Da Bog podari blagoslov i utjehu nesretnoj, siromašnoj djeci, da ih ne bi prezirala i žalostila djeca bogatih.
115.)    Da Bog iscijeli strašnu strast lažljivaca.
116.)    Da obitelj sačuva ljubav i jednodušnost, kako bi proslavljala Boga.
117.)    Da Bog umiri surove neprijatelje kada okruže zemlju i počnu prijetiti, i da ih odvrati od njihovih zlih namjera.
118.)    Da Gospodin zaustavi okrutne neprijatelje i da obuzda njihova djelovanja kada počnu ubijati nedužne žene i djecu.
119.)    Da Gospodin podari trpeljivost i poniznost onima koji su prisiljeni biti uz vjerolomne i nepravedne ljude.
120.)    Da Bog sačuva zarobljenike od neprijateljskih ruku, i da im ne bude učinjeno nikakvo zlo dok ne budu oslobođeni (tj. tijekom ropstva).
121.)    Da Bog iscijeli ljude koji stradaju od uroka.
122.)    Da Bog podari svjetlost slijepima i da iscijeli oboljele oči.
123.)    Da Bog sačuva čovjeka od zmijskog ujeda.
124.)    Da Bog sačuva imovinu dobrih ljudi od onih zlonamjernih.
125.)    Da Bog iscijeli ljude koji pate od neprestane glavobolje.
126.)    Da se izmiri posvađana obitelj.
127.)    Da se zloba neprijateljska nikada ne približi kući i da u obitelji zavlada mir i blagoslov Božji.
128.)    Da Bog iscijeli ljude koji pate od migrene i glavobolje i da pomiluje okrutne i nepravedne ljude koji muče one dobroćudne.
129.)    Da Bog podari početnicima hrabrost i nadu kako ne bi imali teškoća u svojoj službi.
130.)    Da Bog podari ljudima pokajanje, utjehu i nadu kako bi se spasili.
131.)    Da se Bog smiluje svijetu kada uslijed naših grijeha dođe do ratova.
132.)    Da Bog prosvijetli narod kako bi se ljudi primirili i uspokojili.
133.)    Da Bog sačuva ljude od svake opasnosti.
134.)    Da se ljudi saberu u času molitve i da se njihovi umovi sjedine s Bogom.
135.)    Da Bog zaštiti izbjeglice kada napuste svoje kuće i pobjegnu, i da ih izbavi od surovih neprijatelja.
136.)    Da Bog primiri čovjeka plahovitog karaktera.
137.)    Da Bog prosvijetli lokalne (gradske) starešine i da ljudi koji im upućuju molbe naiđu na razumijevanje.
138.)    Da đavao prestane uznemiravati dobronamjerne ljude bogohulnim mislima.
139.)    Da Bog ublaži svojeglavost očeva obitelji koji muče svoje ukućane.
140.)    Da Bog smekša surovog starješinu koji zlostavlja svoje bližnje.
141.)    Da Bog umiri pobunu koja izaziva zlo.
142.)    Da Bog sačuva majku u vrijeme njene trudnoće da ne bi pobacila.
143.)    Da Bog umiri pobunjeni narod da ne bi došlo do građanskog rata.
144.)    Da Gospodin blagoslovi bogougodna djela ljudska.
145.)    Da Bog zaustavi krvarenja u ljudskom tijelu.
146.)    Da Bog iscijeli pretučene ljude i onima kojima su zlobnici povrijedili vilicu.
147.)    Da Bog primiri divlje zvijeri u planini, kako ne bi učinile zlo ljudima i nanijele štetu usjevima.
148.)    Da Gospodin podari povoljno vrijeme kako bi ljudi imali izobilnu žetvu i proslavili Boga. (svršetak preporuka blaženog Arsenija)
149.)    U znak zahvalnosti Bogu zbog svih velikih dobara, zbog preobilja ljubavi koja nema granica, i zbog njegove velike strpljivosti. (preporuka sv. Pajsija)
150.)    Da Gospodin podari radost i utjehu našoj ucviljenoj braći koja su u tuđini, kao i našoj uspavanoj braći, koja se nalaze u još većoj tuđini. Amen. (preporuka sv. Pajsija)

Broj komentara: 17:

 1. Hvala na ovom postu!
  Pretpostavljam da je za prvih 148. psalama nakane "odredio" bl. Arsenije Kapadocijski, a za posljednja dva bl. Pajsije?
  Koji je to 151. psalam, spomenut u postu o Bibliji?

  Bar

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Tako je. Ovaj ps 151 je deuterokanon LXX-a, evo donio ga je Franjo niže

   Izbriši
 2. 151. psalam je ovaj:
  1. Malen bijah među braćom svojom, i najmlađi u domu oca svog, pasoh ovce oca svog.
  2. Ruke moje načiniše instrument, prsti moji praviše harfu.
  3. I tko bi javio Gospodu mom? Sam Gospod, sam ču.
  4. On posla glasnika svog, i uze me od ovaca oca mog, i pomaza me uljem pomazanja svog.
  5. Braća su moja krasna i velika, ali Gospod ne htjede izabrati između njih.
  6. Izađoh u susret tuđinu, i stade me kleti idolima svojim.
  7. Ali ja, otrgnuvši mač od njega, odsjekoh mu glavu, i izbavih od sramote sinove Izraelove.

  OdgovoriIzbriši
 3. Ovaj popis psalama za različite svrhe je prema numeraciji koja se koristi u Septuaginti. Na linku niže se može naći Psaltir u prijevodu s grčkog jezika. Prijevod je uradio profesor Pravoslavnog bogoslovnog fakulteta SPC u Beogradu pokojni protođakon dr. sc. Emilijan Čarnić. Recenzent prijevoda je učeni, također pokojni, episkop šumadijski Sava. Link s pohrvaćenim Čarnićevim prijevodom Psaltira: http://cirilimetod.blogspot.hr/p/blog-page.html
  Ovaj prijevod nije bukvalan. Vidi se da je konzultiran masoretski tekst. Inače osobno više preferiram hebrejski masoretski tekst. Isprobao sam za zubobolju 37. psalam i upalilo je. Bol se smanjio na podnošljivu mjeru dok nisam otišao zubarici. Super stvar!

  OdgovoriIzbriši
 4. Da bi Bog uslišao molitvu valja čitati psalme: 16. (17.), 85. (86.), 87. (88.), 140. (141.)

  PSALAM 17.

  Molitva Davidova.

  1 Čuj pravicu, Gospode, na vapaj se moj obazri; poslušaj molitvu moju što ne dolazi s usana lažljivih.
  2 Neka mi iz nazočnosti tvoje presuda izađe, neka oči tvoje ugledaju ono što je pravo.
  3 Ti si srce moje ispitao, noću si me pohodio; iskušaj me i nećeš ništa naći. Naumio sam da usta moja neće prestupiti!
  4 Glede djela ljudskih, po riječi usana tvojih sačuvao sam se od staza rušitelja.
  5 Zadrži korake moje na stazama svojim, da se stopala moja ne poskliznu.
  6 Prizvao sam te, Bože, jer ćeš me čuti; prigni k meni uho svoje i čuj besjedu moju!
  7 Pokaži čudesnu blagost svoju, o ti, koji one koji se u tebe uzdaju, desnicom svojom spašavaš od onih što se protiv njih podižu.
  8 Čuvaj me kao zjenicu oka; sakrij me pod sjenu krila svojih
  9 od bezbožnika koji me tlače, od smrtnih neprijatelja mojih koji me opkoljuju.
  10 Zatvorili su se u svoja vlastita sala, ustima svojim oholo govore.
  11 Naše su korake sada opkolili; uprli su oči svoje usmjerivši ih se na zemlju
  12 kao kad lav žudi za plijenom svojim i kao lavić što vreba na tajnim mjestima.
  13 Ustani, Gospode, predusretni ga, obori ga! Izbavi dušu moju od bezbožnika koji je tvoj mač,
  14 od ljudi koji su tvoja ruka, Gospode, od ljudi svijeta ovoga, koji svoj udio imaju u ovom životu i kojima si trbuh napunio blagom skrivenim: obiluju sinovima i svoj višak ostavljaju dojenčadi svojoj.
  15 A što je do mene, ja ću u pravednosti lice tvoje gledati; bit ću zadovoljan, kad se probudim s tvojim
  obličjem.

  OdgovoriIzbriši
 5. Franjo propagira "kršćansku" magiju....ponovi taj tekst sedam puta ,ali u masoretskom prijevodu i liječi karijes,a u prijevodu sedamdesetorice,tri puta,e onda liječi gingivitis....strašno...."upalilo je"....pa brate mili...nosiš li i križ na vratu za sreću???

  Marko

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Nije istina. Pročitao sam polako 3, 4 puta psalam i to i prema Septuaaginti i masoretskom tekstu i smirila se zubobolja. Otišao sam stomatologinji i popravila je zub. Pomoli se Bogu pa doktoru.

   Izbriši
  2. Po takvom rasudjivanju je svako delovanje molitve magijsko pa i molitveno pravilo koje zahteva određeni broj ponavljanja i radnji. Za zubobolju se može moliti i svetom Antipi Pergamskom.

   Niko Belić

   Izbriši
 6. PSALAM 86.
  Molitva Davidova.
  1 Prikloni uho svoje, Gospode, usliši me, jer ja sam siromah i potrebit.
  2 Čuvaj dušu moju, jer ja sam svet! Bože moj, spasi slugu svoga koji se u tebe pouzdaje!
  3 Smiluj mi se, Gospodine, jer tebi vapim svakodnevno!
  4 Razveseli dušu sluge svoga, jer k tebi, Gospodine, dušu svoju uzdižem!
  5 Jer ti si, Gospodine, dobar i spreman oprostiti; i bogat si milosrđem svima koji te prizivaju.
  6 Poslušaj, Gospode, molitvu moju i pazi na glas molbi mojih!
  7 U dan nevolje svoje tebe ću prizvati, jer ćeš me uslišiti.
  8 Među bogovima nema slična tebi, Gospodine, niti ima djela poput tvojih.
  9 Svi narodi koje si stvorio doći će i iskazati štovanje pred tobom, Gospode, i slavit će ime tvoje.
  10 Jer ti si velik i činiš čudesa, ti si Bog jedini.
  11 Poučavaj me, Gospode, putu svome i hodit ću u istini tvojoj; sjedini srce moje da se boji imena tvoga.
  12 Hvalit ću te, Gospodine, Bože moj, svim srcem svojim; i slavit ću ime tvoje za sva vremena.
  13 Jer veliko je milosrđe tvoje prema meni, i dušu si moju izbavio iz najdubljeg pakla.
  14 Bože, oholice su protiv mene ustale, i zborovi nasilnih tražili su dušu moju; i tebe nisu stavili pred sebe.
  15 Ali ti si, Gospodine, Bog pun samilosti, dobrostiv i strpljiv, bogat milosrđem i istinom.
  16 Okreni se prema meni i smiluj mi se; daj snagu svoju sluzi svome i spasi sina sluškinje svoje!
  17 Učini znak za moje dobro da ga vide oni koji me mrze i postide se; jer ti si mi, Gospode, pomogao i utješio me.

  OdgovoriIzbriši
 7. PSALAM 88.

  Pjesma. Psalam za sinove Korahove. Zborovođi na Mahalat Leanotu, Mashil Hemana Ezrahita.
  1 Gospode, Bože spasenja moga, danju i noću pred tobom sam vapio.
  2 Neka molitva moja pred tebe stigne, prikloni uho svoje vapaju mome!
  3 Jer duša je moja puna nevolja, i život mi se bliži grobu.
  4 Pribrojen sam onima koji u jamu silaze; ja sam kao čovjek koji nema snage;
  5 slobodan među mrtvima, poput ubijenih koji leže u grobu, kojih se više ne sjećaš i koji su od ruke tvoje odsječeni.
  6 Položio si me u jamu najdublju, u tamu, u dubine.
  7 Gnjev tvoj na meni leži, i pritisnuo si me svim valovima svojim. (Sela.)
  8 Uklonio si od mene poznanike moje, učinio si me da im gnusobom budem; zatvoren sam i ne mogu izaći.
  9 Oko moje žaluje zbog muke; Gospode, prizivao sam te svakodnevno, pružao sam ruke svoje k tebi.
  10 Hoćeš li mrtvima čudesa pokazivati? Hoće li mrtvi ustati i tebe hvaliti? (Sela.)
  11 Hoće li se blagost tvoja objavljivati u grobu, ili vjernost tvoja u propasti?
  12 Hoće li se čudesa tvoja raspoznavati u tami, i pravednost tvoja u zemlji zaborava?
  13 Ali ja sam, Gospode, k tebi vapio, i ujutro će te molitva moja presresti.
  14 Gospode, zašto odbacuješ dušu moju? Zašto skrivaš lice svoje od mene?
  15 Potišten sam i spremam se umrijeti od mladosti svoje; dok podnosim strahote tvoje zbunjen sam.
  16 Žestina gnjeva tvoga preko mene prelazi, tvoje su me grozote dokončale.
  17 Okružuju me svakodnevno kao voda, opkoljavaju me zajedno.
  18 Voljenog i prijatelja uklonio si od mene, i poznanike moje u tamu.

  OdgovoriIzbriši
 8. PSALAM 141.
  Psalam Davidov.
  1 Gospode, vapim k tebi, požuri k meni; poslušaj moj glas kad tebi vapim!
  2 Neka se molitva moja uzdigne pred tebe kao kad; i podizanje mojih ruku kao večernja žrtva!
  3 Postavi stražu, Gospode, pred usta moja; čuvaj vrata usana mojih!
  4 Nemoj navesti moje srce na neku zlu stvar, da počini bezbožna djela s ljudima koji čine nepravdu; i ne dopusti mi da jedem od poslastica njihovih.
  5 Neka me pravednik udari, to će biti ljubaznost; i neka me prekori, to će biti izvrsno ulje koje mi neće razbiti glavu, jer će još uvijek moje molitve biti u nesrećama njihovim.
  6 Kad suci njihovi budu oboreni na kamenitim mjestima, oni će čuti riječi moje jer su slatke.
  7 Kosti su naše rasute do grobnih usta, kao kad netko siječe i krči šumu na zemlji.
  8 Ali su moje oči na tebi, Bože, Gospodine, u tebi je moje pouzdanje; nemoj ostaviti moju dušu oskudnom!
  9 Čuvaj me od zamki koje su mi postavili i od omči počinitelja nepravednosti.
  10 Neka bezbožnici padnu u vlastite mreže, dok ja pored toga ne pobjegnem!

  P.S. Natpisi prije teksta psalma (Psalam Davidov, maskil...) se prilikom molitve ne čitaju.

  OdgovoriIzbriši
 9. Lakše je devi da prođe kroz ušicu igle nego Latinu da uđe u pravoslavlje.

  Z

  OdgovoriIzbriši
 10. Ovdije zaista treba biti oprezan sa terminima.

  Ne može se u ovako ozbiljnoj stvari koristiti riječ"upalilo je","isprobao sam","super stvar"...jer zaista to podsijeća na magijski pristup molitvi

  Ovo čitaju i ljudi koji ne razumiju finese i mogu steći dojam da se u pravoslavlju pomoću nekih tekstova Boga prisiljava na odgovor,a svi znamo da to nije tako.

  Što se tiče molitvenog pravila ili obrednih gesta,to nije ni slično ovome gore napisanom...npr.100 molitava Isusovih i 50 metanija ili 3 katizme svaki dan...u ovom slučaju se ne kaže da će to ponavljanje izazvati neki učinak,nego,tako mi je blagoslovio duhovnik radi podviga ili takva je tradicija Crkve.Čak i kod svetih Tajni,npr.Ispovijed...može svećenik pročitati sve propisane molitve i izvršiti sve propisane obrede a da do učinka ne dođe iz jednostavnog razloga jer se čovjek nekaje....dakle rezime je...

  Čovjek se može pmoliti svojim riječima.ili izmoliti psalam,ili se pomoliti Sv.mč.Antipi,a do učinka će doći ako to Bog želi,a ako govorimo terminima,upalilo je ,isprobao sam,super stvar,to zbilja podsijeća namagiju...


  Abdul Mesih el Miskin

  OdgovoriIzbriši
 11. PS.naravno,svima nam je poznat živit sv.oca Arsenija čudotvorca kapadokijskog...o njegovoj pravovjernosti i uzvišenosti života nije potrebno puno govoriti...Tako da ovo nije bila opaska na račun svetog Božjega nego na račun krive erminologije brata Franje,iako sam siguran da Franjo nema magijski pristup molitvi,njegova terminologija može zbuniti posjetitelje bloga.

  Abdul Mesih

  OdgovoriIzbriši
 12. Kakva magija? Psaltir dokazano pomaže pri gubitku energije, bezvoljnosti, u iskušenjima... i kad se čita za sebe i za druge. Kad čitaš za druge Psaltir trebalo bi da osjetiš i šta muči drugoga, da preuzmeš dio tuđega tereta.

  OdgovoriIzbriši
 13. Daničićev prijevod nema učinka kao prijevodi sa službenim crkvenim blagoslovom, npr. ruski ili bugarski kad se čita. To se naročito osjeti pri čitanju 91., 27. ,35. psalma, oni su teška artiljerija pri problemima, iskušenjima...

  OdgovoriIzbriši
 14. Bog blagoslovio brate


  Abdul Mesih el Miskin

  OdgovoriIzbriši

Molim cijenjene anonimne komentatore da komentare svakako potpišu sa svojim nick name da se može snaći u njima