srijeda, 20. prosinca 2017.

Tumačenje molitve Gospodnje
Najsavršenija molitva koju upotrebljavamo u domu i crkvi je molitva Gospodnja. Ona se zove tim imenom, jer je nju predao svojim učenicima Gospodin Isus Krist kao primjer molitve.

Kako glasi molitva Gospodnja iz Evanđelja?
Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja,
kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od Zloga!
Amen.

Što sadrži molitva Gospodnja?
Najprije, poziv ili pozdrav, zatim sedam molbi, i na kraju slavljenje.

Kako počinjemo?
Počinjemo prizivanjem Boga, nazivajući ga „Oče naš."

Zašto ne kažemo „Oče moj"?
Jedino nestvoreni, ali rođeni Sin Božji Isus Krist, ima pravo Boga zvati „Oče moj" a mi, stvoreni i usvojeni sinovi i kćeri Božje, samopožrtvovnom žrtvom Kristovom, imamo čast Njegovog Oca zvati Oče naš (Iv 1, 12).

Ima li još koji razlog da zovemo Boga svojim ocem?
Postoji veliki društveni razlog. Krist želi da se ljubimo međusobno kao braća. Ali samo oni koji priznaju istoga oca, mogu se smatrati braćom.

To znači: kada nazivamo Boga svojim Ocem, dosljedno se međusobno zovemo braćom, zar ne?
Sasvim tako. Nema bratstva gdje nema zajedničkog očinstva.

Zašto ne zovemo Boga „Naš stvoritelj"?
Zato što je Bog stvorio sve stvari, ali On je više nego Stvoritelj, On je Otac svih ljudi, koji su preporođeni Duhom Svetim i stoga su postali „djeca Božja". Tako više nisu stvorenja već djeca.

Zašto kažemo: „Koji si na nebesima"?
Zato što istiniti Bog vječno boravi na nebu, tj. izvan vremena i prostora, a nije ograničen zemljom kao lažni bogovi idolopoklonika, poklonika prirode i ljudi.

PRVA MOLBA

Koja je prva prozba u molitvi Gospodnjoj?
Sveti se ime Tvoje ".

Kakvu želju izražavamo ovom molbom?
Molimo od Boga pomoć da se Njegovo Ime poštuje među ljudima i da se drži svetim iznad svakog drugog imena u svijetu. U Starom zavjetu, kada je Bog bio poznat kao Stvoritelj i Sudac, ljudima je bilo zabranjeno, „uzimati ime Božje uzalud" . Kroz novi Zakon o ljubavi mi smo obavezni činiti mnogo više, tj. pronositi u svom životu i svugdje oko nas poštovanje najsvetijeg imena svog Oca, da čak umrijeti za to ime, kao što je umrlo mnoštvo kršćanskih mučenika.

DRUGA MOLBA

Koja je naša druga molba u molitvi Gospodnjoj?
Dođi kraljevstvo Tvoje ".

Kakvu želju izražavamo ovom prozbom?
Molimo Božju pomoć da nebesko Carstvo sv. Trojstva u Jedinstvu bude ostvareno u našim dušama, u našim obiteljima, u našem narodu i u cijelom svijetu.

Može li se ovo reći jasnije?
Kao što su Otac, Sin i Duh Sveti jedno u vječnoj harmoniji mira, sili i slavi, tako isto želimo da naš razum, srce i volja budu jedinstveni, kao božanska stvarnost čije su slike naše duše. Kakav je original, takva da bude i slika. Kako možemo znati da je Carstvo Božje došlo? „Ta kraljevstvo Božje nije jelo ili piće, nego pravednost, mir i radost u Duhu Svetome " (Rim 14, 17). Kada vidimo da je ovo ostvareno u našim dušama, i tako isto među ljudima oko nas, možemo biti sigurni da je došlo Carstvo Božje.

TREĆA MOLBA

Kako glasi treća molba u molitvi Gospodnjoj?
Budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji ".

Kakvu želju izražavamo ovom molbom?
Molimo Božju pomoć da zaustavimo u sebi kolebanje između Boga i Sotone, između dobra i zla, i da se potpunim odbacivanjem Sotonine volje možemo predati Očevoj volji, kao što je Gospodin naš Isus Krist učinio moleći se u Getsemanskom vrtu: „Neka bude Tvoja volja, a ne moja" (usp. Mk 14, 36).

Zašto kažemo: „Kao što je na nebu"?
Zato što se na nebu anđeli i sveci svim srcem i puni radosti pokoravaju volji Božjoj. Božja volja je njihova volja, što ih čini vječno sretnima. To je ono što mi molimo i za nas na zemlji.

ČETVRTA MOLBA

Kako glasi četvrta prozba u molitvi Gospodnjoj?
Kruh naš svagdanji daj nam danas ".

Kakvu želju izražavamo ovom prozbom?
Prvo, mi njom izražavamo svoje uvjerenje da bez Božje sile i milosrđa ne možemo živjeti ni jedan jedini dan; drugo, pošto možemo svakog dana umrijeti, molimo da nas spasi od bezumnih želja da skupljamo bogatstva za nedoglednu budućnost, dok naši bližnji mogu umrijeti u želji za svagdanjim kruhom. Drugim riječima, molimo Boga da nam da ni više ni manje nego što nam je potrebno.

Na koju se ovdje vrstu kruha misli?
Na dvije vrste: materijalni i duhovni kruh, jer nijedan od ovih ne možemo dobiti bez Božje milosti i milosrđa. Materijalni kruh raste iz zemlje, a duhovni dolazi s neba. Prvi je za tijelo, a drugi za dušu. Za materijalni kruh je Krist rekao: „Ne živi čovjek samo o kruhu..." (Mt 4, 4), a o duhovnom kruhu On je rekao: „Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke" (Iv 6, 51). Tako naš kruh svagdanji prvenstveno je sam Krist, a drugi kruh je samo dodatak ovome.

PETA MOLBA

Kako glasi peta prozba u molitvi Gospodnjoj?
I otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim ".

Kakvu želju izražavamo ovom molbom?
Molimo Božju pomoć da se savladamo i oprostimo bližnjima prijestupe koje su učinili protiv nas, kako bi i On mogao oprostiti nama naše grijehe. Rečeno je također iz istih usana: „Doista, ako vi otpustite ljudima njihove prijestupke, otpustit će i vama Otac vaš nebeski. Ako li vi ne otpustite ljudima, ni Otac vaš neće otpustiti vaših prijestupaka" ( Mt 6, 14-15).

ŠESTA MOLBA

Kako glasi šesta prozba u molitvi Gospodnjoj?
„I ne uvedi nas u napast (iskušenje)."

Kakvu želju izražavamo ovom molbom?
Molimo Boga da se sjeti naših ljudskih slabosti i ne šalje na nas teške kušnje radi našeg učvršćenja, niti da dozvoli đavlu da nas napastuje u nevolji.

Kakva je razlika između Božje kušnje i đavlovog napastovanja?
Zaista vrlo velika. Kada Bog pušta na nas razna stradanja, On to čini u namjeri da ojača naše vrline, kao kada se komad željeza stavi u vatru i postane čelik. Đavao sasvim suprotno, napastuje nas nekim grijehom ili porokom u namjeri da nas učini gorim, nečistijim, slabijim, i na kraju da nas potpuno odvoji od Boga i sasvim upropasti.

SEDMA MOLBA

Kako glasi sedma prozba u molitvi Gospodnjoj?
„Nego izbavi nas od Zloga".

Kakve želje izražavamo ovom molbom?
Molimo Božju pomoć da nas oslobodi od zlih djela te zlih ljudi i duhova. Kao da se molimo: Sačuvaj nas, Oče, od zlih djela i zaštiti od zlotvora.

Tko je najveći zlotvor od koga se molimo da nas Bog sačuva?
Sotona. Svi grijesi i zla koja iz njih proizlaze nastaju od Sotone. Stoga ovom prozbom molimo Boga, koji je svjetlost i ljubav, da nas izbavi od Zlog, koji je sam po sebi tama i mržnja.

PROSLAVLJANJE

Čime se završava molitva Gospodnja?
Slavoslovljem ili doksologijom, koja glasi: „Jer je Tvoje carstvo, i sila, i slava kroz sve vjekove. Amen."

Što izražavamo ovim slavoslovljem?
Izražavamo svoju vjeru u Boga kao najmoćnijeg i najslavnijeg Cara, koji jedini može ispuniti naše molbe. Zato Ga veličamo, slavimo i ljubimo.

Što znači riječ — Amen?

Amen je jedno od Božjih imena. Gospodin je rekao sv. apostolu Ivanu: „Ovo govori Amen, Svjedok vjerni i istiniti, Početak Božjeg stvorenja" (Otk 3, 14). Mi završavamo svaku molitvu i svako zahvaljivanje Bogu ovim imenom: Amen. To je isto kao da se kaže: Bog, Istina. Također prilikom izricanja zakletve, mi završavamo s „Amen“, što znači: Ono što kažem je istinito kao Istina, ili kao Bog.

VJERA SVETIH - KATEKIZAM ISTOČNE PRAVOSLAVNE CRKVE - sv. Nikolaj Žički

Nema komentara:

Objavi komentar

Molim cijenjene anonimne komentatore da komentare svakako potpišu sa svojim nick name da se može snaći u njima