srijeda, 26. veljače 2014.

Život sv. Save Srpskog


Radost mi je da mogu podijeliti sa vama na ovome blogu životopis sv. Save, utemeljitelja i prvog poglavara Srpske Pravoslavne Crkve. Novost ovoga životopisa jest ta, da je priređen na hrvatskome jeziku. Uz njegov lik i djelo, vezane su brojne kontroverze i nedoumice kod nedovoljno upućenih ljudi-nadamo se da će ovaj skromni doprinos pomoći boljem osvjetljavanju njegovog uistinu svetačkog lika među hrvatskim narodom. Ugodno i dušekorisno čitanje!https://docs.google.com/file/d/0BwXrA3iB7L-Za3kzY051NnM3Umc/edit

četvrtak, 20. veljače 2014.

Moleban i klanjanje Gospodinu Isusu Kristu (sv. Dimitrija Rostovskog Čudotvorca)

Dođite, poklonimo se Caru našem Bogu.
Dođite, poklonimo se i padnimo pred Kristom, Carem našim Bogom.
Dođite poklonimo se i padnimo pred samim Kristom, Carem i Bogom našim.

Klanjam se, Sine Božji, Tvome predvjekovnom bez majke, rođenju od Oca i neiskazanom promislu o nama.
Klanjam se, čovjekoljubivi Gospodine, Tvome tajanstvenom silasku s neba i silom Svetoga Duha utjelovljenju u djevičanskoj utrobi, rođenju Tvome i polaganju Tvome u jasle radi našega spasenja. Klanjam se i slavim tjelesno Tvoje obrezanje, ponizno krštenje od sluge Tvoga, slavim presvijetlo Preobraženje na Taboru, slavim slavan pohod Tvoj s pobjedom u Jeruzalem na dragovoljnu smrt, sve napore Tvoje koje si radi nas podnio od mladosti, posteći i trudeći se, hodajući i radeći, učeći i propovijedajući, iscjeljujući i uskrisivajući. Sjećajući se svega ovoga slavim, veličam, poštujem i ljubim Te, i za sve ovo zahvaljujem Ti premilostivi Tvorče moj.
Klanjam se Tvojoj Tajnoj večeri, Sine Božji, na kojoj si Sam Sebe vjernima dao za jelo, da pričešćujući se Tijelom i Krvi Tvojom imam Tebe - vječni život.
Veličam Tvoju duboku poniznost koja se pokazala u pranju nogu učenika i molim Tebe, Gospodina moga, ponizi moju napuhanu oholost i nauči me poniznoj mudrosti.
Klanjam se prečistom, presvetom i životvornom Tijelu Tvome koje je radi oproštenja grijeha mojih razlomljeno u obliku kruha.
Klanjam se prečistoj, presvetoj i Životvornoj Krvi Tvojoj, koja je radi oproštenja grijeha mojih prolivena u obliku vina.

Klanjam se stradanju Tvome, Kriste Bože!
 (tri puta)

Klanjam se molitvi Tvojoj na koljenima u getsemanskom vrtu, gdje si se u molitvi znojio krvavim znojem da Te mimoiđe čaša stradanja. Molim se Tebi, Gospodinu mojemu, nauči me svagda usrdno se moliti i čašom spasenja napoj me, da Ti zahvaljujem i slavim Te u vijeke.
Klanjam se Tebi, Gospodine Bože moj, sjećajući se dragovoljnog stradanja, izdajničkog poljupca Judina, nevinog odvođenja Tvoga, vezivanja i mnogobrojnih poruga, ćuškanja, pljuvanja, šamaranja, gonjenja, šibanja, vučenja, ponižavanja i ruganja i svih Tvojih zbog mene paloga i nezahvalnoga pretrpljenih muka i neštedimice prolivene Krvi. Sve ovo pišem u svome srcu i umu, ljubavlju cjelivam i žalošću umivam, pa za sve ovo uzvisujem sa zahvalnošću Tebe, ljubljenoga Gospodina, jer si me tako ljubio da i dušu Svoju zbog mene nisi poštedio položiti.
Klanjam se Tvojoj nevinoj, Suče moj, smrtnoj osudi, mučnom nošenju teškoga križa, rastezanju prečistog Tvoga Tijela na križu, pribijanju na križ i razapinjanju Tvome na Golgoti posred dva razbojnika. Molim Te Gospodine moj, ne osudi me po djelima mojim, daj da Križ svoj ​​ne nosim lijeno. Pribij strahom Tvojim tijelo moje, raspni me svijetu sa strastima i pohotama i daj mi da srce moje, kroza sve dane moga života, ne zna ni za što drugo osim za tebe - Isusa raspetoga.
Klanjam se Prečistoj i Presvetoj Glavi Tvojoj, koja je zbog mene nezahvalnoga oštrim trnjem izbodena i  molim te, Gospodine moj, iščupaj zle, prljave, bludne, hulne i slavoljubive misli iz moje glave.                                                                                                                                                Klanjam se presvetim Ušima Tvojim, koje su zbog mene okorjelog i nezahvalnoga slušale hulu zlih ljudi i molim Te, Gospodine moj, da ne slušam ništa što je nekorisno i učini da budem poslušan zapovijedima Tvojim.
Klanjam se prečistim Očima Tvojim, koje su zbog mene okorjelog i grešnoga krvlju i suzama kvašene i molim Te, Gospodine moj,  pogledaj na mene i pomiluj me. Odvrati oči moje da ne gledaju i ne čeznu za ispraznostima ovoga svijeta.
Klanjam se presvetom Licu Tvome, koje na Taboru kao sunce sijaše, a na Golgoti od pljuvanja i šamara bijaše potamnjelo i molim Te, Gospodine moj, prosvijetli licem Tvojim slugu Tvoga.
Klanjam se presvetim Ustima Tvojim i jeziku opaljenom od žeđi, koji je okusio vino sa žuči pomiješano i molim Te, Gospodine moj, zauzdaj zli jezik moj i postavi stražu kod usta mojih.
Klanjam se prečistoj, presvetoj i Životvornoj rani koja je na desnoj ruci Tvojoj i molim Te, Gospodine moj, udostoji me da stanem s zdesna Tebi.
Klanjam se prečistoj, presvetoj i Životvornoj rani, koja je na lijevoj ruci tvojoj i molim Te Gospodine, izbavi me od udjela onih koji će stati Tebi s lijeve strane.
Klanjam se prečistoj, presvetoj i Životvornoj rani,  koja je na desnoj nozi Tvojoj, i molim Te Gospodine moj, postavi me na pravi put pokajanja.
Klanjam se prečistoj, presvetoj i Životvornoj rani,  koja je na lijevoj nozi Tvojoj i molim Te, Gospodine moj, od svakoga lažnog, lukavog i grešnog puta sačuvaj me.
Klanjam se prečistoj, presvetoj i Životvornoj rani, koja je na prečistim rebrima Tvojim i u probodenom Srcu Tvome, odakle je istekla krv i voda radi otkupljenja našega, i molim Te, Gospodine moj, omekšaj okamenjenost moju, skruši otvrdlo srce moje, satri ga strahom Tvojim, rani ga ljubavlju Tvojom, da tebe Gospodina moga, ljubim svim srcem svojim, svom dušom, svim mislima, svom snagom i svim pomislima svojim i da poteku iz omekšanog srca moga potoci suza i umiju prljavštinu grijeha mojih.
Klanjam se cijelom Tvome svetom Tijelu koje je zbog mene okorjelog i nezahvalnog ranjavano od nogu do glave, i molim Te, Gospodine moj, iscijeli me od rana na duši mojoj koje su mi grijesi nanijeli.
Klanjam se golotinji prečistoga Tijela Tvoga i molim Te, Gospodine moj, pokrij stidnu golotinju okorjele duše moje.
Klanjam se presvetoj Duši Tvojoj koju si predao u ruke Bogu Ocu, i molim Te, Gospodine moj, u času izlaska iz tijela primi moju dušu u Svoju svetu ruku i sačuvaj od zračnih duhova zlobe.
Klanjam se skidanju s Križa Tvoga prečistog Tijela i polaganju u grob i molim Te, Gospodine moj, da živim u svijetu kao mrtav i sahranjen za sve što je u svijetu Tebi protivno.

Slava Križu i stradanju Tvome, Gospodine!
( tri puta)

Klanjam se, slavim i veličam Tvoj silazak u pakao, otvaranje pakla, uništenje smrti, uskrsnuće Tvoje po trodnevnom boravljenju u grobu i paklu i molim Te, Gospodine moj, dušu moju obuzmi ljubavlju Tvojom, uskrisi, jer je umrla, i od pakla  je izbavi.

Slava, Gospodine, Uskrsnuću Tvome! (tri puta)

Klanjam se Tvome Uzašašću na nebo tijelom, gdje sjedeći s desne strane Boga Oca, gledaš moju bijedu i nemoć, slušaš moju grešnu molitvu, znaš moje misli unaprijed i sve znaš što je u meni, pa Te molim, Gospodine moj, uznesi um moj od zemaljskih strasti uzvišenim težnjama, ukrijepi nemoć moju, popuni nedostatke moje, i ispravi molitvu moju i vodi me dobrom završetku na Zemlji i pristaništu spasenja, da, kada dođeš suditi živima i mrtvima, ne budem posramljen i osuđen pred Tobom. Gospodine, ne idi na sud sa slugom Tvojim, jer se pred Tobom nitko živ neće opravdati.Potom padni ničice i ovo govori:

Zaista je dostojno klanjati se Tebi, Gospodinu mome Isusu Kristu, Bogu, koga svi sveti slave i klanjaju Mu se, čijem se imenu svako koljeno priklanja na nebu, na zemlji i ispod zemlje. I ja nedostojni padam pred Tobom i molim Te: spasi me Spase moj, po Tvojoj blagosti, a ne po mojim djelima. Ti me hoćeš spasiti; Ti znaš kako da me spasiš. Spasi me kako hoćeš, kako možeš, kako znaš, kojim putem želiš spasi me. Ja se u Tebe, Gospodina svoga uzdam i sebe Tvojoj svetoj volji predajem, čini sa mnom ono što hoćeš. Ako hoćeš da budem u svjetlosti neka si blagoslovljen. Ako hoćeš da budem u tami, opet neka si blagoslovljen. Ako mi zatvoriš vrata milosrđa Tvoga, neka je blagoslovljeno ime Tvoje, jer si po pravdi postupio. Ako me ne pogubiš zbog bezakonja moga, slava neka je neizmjernom milosrđu Tvome. Ako me pogubiš sa bezakonjima mojim, slava neka je pravednom sudu Tvome.
Slava Tebi, Kristu Bogu mome premilostivome, koji je postradao za mene, i pretrpio pljuvanje i rane, trnov vijenac i šibanje, Križ, željezne čavle i koplje, smrt i sahranu.
Zahvaljujem Ti, Spasitelju moj, Svjetlosti moja, Živote i Uskrsnuće moje, jer si me ljubio i Sebe predao za mene. Ne ostavi me Tvorče moj ni sada ni u budućem vijeku. Amen.
Tebi, Spasitelju i Otkupitelju mome predajem dušu svoju i sve osjećaje i riječi svoje, i pomisli svoje i sve što upotrebljava tijelo i duša moja, život i završetak mi zemaljskoga života, dan i sat izdisanja moga, preseljenje i upokojenje moje, uskrsnuće duše i tijela moga; Tebi se povjeravam i molim Te: primi me u ruku Tvoje vladarske zaštite, raspetim Tvojim rukama blagoslovi me; u ranama Tvojim sakrij i izbavi me od svakoga zla; Krvlju Tvojom operi mnoštvo grijeha mojih; križem Tvojim kao kopljem probodi okorjelo srce moje, da osim Tebe, životodavca moga, ništa više ne ljubi,  nego da na Tebe raspetoga uvijek gleda, suosjećajući sa stradanjima Tvojim, gnušajući se od grijeha kao smrdljive bljuvotine, umrtvljujući volju svoju i ostavljajući sebe Tvojoj Providnosti, nadajući se samo otuda pomoći. Stradanjem Tvojim umrtvi moje tjelesne i duševne strasti, ispravi moj zli i razvratni život i od budućih grijeha sačuvaj me, zaštiti me od sotone  i zlobe čovječje, sigurno spasonosnim putem k Tebi - pristaništu mome i željenom kraju rukovodi me i s blagoslovljenim Tvojim ovcama sjedini me, da s njima Tebe, Tvorca i Spasitelja moga, s Ocem i Svetim Duhom slavim uvijeke. Amen.