subota, 27. siječnja 2018.

Blagdan sv. Save

Danas je blagdan sv. Save, utemeljitelja i prvog poglavara SPC. O ovom velikom svecu, čudotvorcu i ugodniku Božjem, možete saznati i iz životopisa na hrvatskom jeziku: Život sv. Save


2 komentara:

 1. Žička besjeda Svetoga Save o pravoj vjeri

  (1) Braćo i prijatelji i oci i čeda bogozvanoga, priklonite bogoljubiva srca vaša da čujete božanske dogme. I čuvši ove svete riječi stavite ih, braćo, u srca vaša i u savjesti duša [vaših] i pred oči uma [vašeg], i razumite ih.
  (2) Premilosrdni i čovjekoljubivi Bog, imajući neizmjernu milost prema rodu ljudskome, prikloni nebesa i siđe na zemlju, i Svojim božanskim domostrojem i dobrovoljnim podnošenjem mnogovrsnih stradanja božanskog tijela [Svog], prosvijetli rod naš; i posla u sav svijet Svete Apostole, rekavši im: "Idite i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha". Ali pošto oni sami do nas ne dođoše, to oci naši, čuvši u istini riječi njihove, povjerovaše im. I preblagi Bog, Koji ima beskrajnu milost i ne želi da pogine nijedan od nas, po istoj toj prvoj zapovijedi i istim načinom po nauci i propovijedi Svetih Apostola uzdiže mene na ovo svetiteljstvo hoteći da preko mene "ispuni nedostatke" otaca naših; i Duhom Svojim Svetim zapovijedi mi da vam objavim ovu riječ svoju o vašem spasenju, koju vi čuvši s ljubavlju je sačuvajte, da bismo i mi bili zajedničari reda svetih.
  (3) Stoga vas, braćo i čeda, ovo prvo molim da, položivši svu nadu svoju na Boga, držimo se prije svega PRAVE VJERE njegove. Jer, kao što reče Apostol, "temelje drugoga nitko ne može postaviti osim onoga kojega postavi" Duh Sveti preko Svetih Apostola i bogonosnih Otaca, a to je -- PRAVA VJERA koja je na svetih sedam sveopćih sabora potvrđena i propovijedana. I zato na ovom temelju svete vjere treba nam zidati zlato i srebro i drago kamenje, to jest dobra djela. Jer niti koristi ispravnost života bez prave i prosvijećene vjere u Boga, niti nas pravo ispovijedanje [vjere] bez dobrih djela može izvesti pred Gospodina, nego treba imati oboje, da "savršen bude čovjek Božji", a ne da zbog nedostatka [jednoga] hramlje život naš. Jer, kao što reče Apostol: "Spašava vjera, koja kroz ljubav djela".
  ... Prepričano: mala dogmatika...

  OdgovoriIzbriši
 2. (8) Ovo je bogoljubivi (moji), dogma pravoslavnih Otačkih predaja. Sljedujući njima, i mi tako vjerujemo i tako ispovijedamo, a sve heretike i svaku herezu njihovu proklinjemo.
  (9) Primamo svih sedam Sveopćih sabora: prvi, koji je bio u Niceji, 318 Svetih Otaca; drugi, u Konstantinovom gradu, 150 Svetih Otaca; treći, raniji, u Efezu, 200 Svetih Otaca; četvrti u Halkedonu, 630 Svetih Otaca; peti, opet u Konstantinovom gradu, 164 Svetih Otaca; šesti, opet u Konstantinovom gradu, 170 Svetih Otaca. I još onaj, malo kasnije bivši u Nicejskoj mitropoliji, sedmi Sabor 350 Svetih Otaca, protiv onih koji se odriču časnih ikona i ne izobražavaju ih i ne poklanjaju im se, bezbožno klevećući kršćane. A primamo i sve Svete sabore koji su se Božjom blagodaću u razna vremena i mjesta sabirali radi utvrđivanja pravoslavnog evanđeoskog učenja, koje prima Saborna Crkva. A onih kojih se odrekoše ovi Sveti Oci, odričemo se i mi; i koje prokleše oni, proklinjemo i mi.
  (10) Jer mnogu herezu u razna vremena i razdoblja đavao izmisli, i mnogi kukolj zlovjerja kroz sluge njegove herezonačelnike posija u ekumeni radi kvarenja i smućivanja prave vjere, koje mi PROKLINJEMO, i s njima one koji izmisliše zle dogme, i gnušamo se svake nečastive hereze.
  ...
  Dalje prepričano: za spasenje je uz pravovjerje potrebno i pravoživlje.
  ...
  (14) Zato, ako ovo sačuvate, bit ćete blaženi (od Boga u vjekove, i blažena bit će srca vaša, i blažene bit će duše vaše, i bit ćete blaženi) vi koji ste primili vjeru Božju i sačuvali je u čistoći. Gledajući na besmrtni dar Kristov, tvorite vazda besmrtna djela u Kristu: vjeru čistu i molitvu čestu, imajući prema Njemu ljubav i nadu, i savjest čistu pred Bogom i ljudima, post i bdijenje, na zemlji ležanje, istinu u svemu, čistoću tjelesnu i duševno uzdržanje, čuvajući razum svetog krštenja -- prosvjećenja Božjeg, kojim se odrekosmo Sotone i svih djela njegovih. I vazda ljubiti pokajanje i ispovijedanje grijeha svojih i plakanje nad njima; umiljenje, smirenje, pravednost, poučenje, ispravljanje života svoga, mržnju na grijeh; ne opijanje, ne bludničenje, nego, naprotiv, čist život kakav je Božjim očima ugodno gledati.
  ... Dalje prepričano: ljubite Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svim umom svojim, i svom dušom svojom, i svom snagom svojom i čuvajte zapovijedi Njegove.
  ... Postavio: Jedan pravoslavni vjernik

  OdgovoriIzbriši

Molim cijenjene anonimne komentatore da komentare svakako potpišu sa svojim nick name da se može snaći u njima