četvrtak, 13. listopada 2016.

PRAVOSLAVNI MOLITVENIK NA HRVATSKOM - GLAGOLJSKA VARIJANTA


Poštovani čitatelji, nakon što smo objavili mali pravoslavni molitvenik u izdanju sv. Sinoda SPC na hrvatskome jeziku ( link ) donosimo ga sada i u varijanti pisanoj drevnim hrvatskim pismom glagoljicom. MALI
PRAVOSLAVNI
MOLITVENIK
(izdanje Svetog Arhijerejskog Sinoda
Srpske Pravoslavne Crkve)
Predgovor

MALI MOLITVENIK, priručna je knjiga osnovnih molitava za djecu i početnike u pravoslavnoj vjeri, koje trebaju čitati u tijeku dana da se molitvom duhovno snaže i unose mir u dušu.
Što je molitva, kakav je njen smisao i značaj za duhovni život kršćanina, saznajemo najbolje iz riječi i primjera Isusa Krista. Iz Evanđelja se vidi da se On često molio i ostajao po cijelu noć u molitvi (Lk 6, 12; 5, 16; Mt 26, 39; Iv 7, 1). Kada se na jednom mjestu molio i prestao, na molbu jednog od svojih učenika da ih nauči kako da se mole, Gospodin im izreče prvu i glavnu molitvu – Oče naš, koja je primjer i ugled sviju molitava. I apostolima i svima vjernima ukazuje kako se trebaju postojano moliti i ne klonuti (Lk 18, 1-7), kao i to da molitva njihova ne bude licemjerna, nego iskrena (Mt 6, 5-7).
Još nas poučava da se molimo pojedinačno, nasamo u svojoj sobi (Mt 6, 6), ali da je također potrebno moliti se zajednički, osobito u crkvi, s drugom braćom u vjeri, na zajedničkom bogoslužju, osobito Svetoj Liturgiji , jer kaže: Gdje su dva ili tri sabrana u moje ime, ondje sam i ja među njima (Mt 18, 20). Potrebna su nam oba načina molitve, jedna se drugom ne može zamijeniti.
Molitva Gospodina Isusa Bogu Ocu, kao i molitva Oče naš, upućuju nas na to da je naša molitva obraćanje, razgovor nas kao djece s Ocem našim Nebeskim, kao što biva i u obitelji na zemlji. Žalosna je obitelj u kojoj se sin ili kći ne obraćaju ocu i majci, nemaju im što reći, zamoliti ih, zahvaliti im za ono što su za njih učinili i čine. Isto tako, ako otac i majka nemaju što reći, uputiti i posavjetovati sina ili kćer, rđavi su to i roditelji i djeca.
U svom duhovnom životu, mi se obraćamo Ocu našem Nebeskom molitvama kojih ima tri vrste. U jednima proslavljamo Boga zbog Njegove moći, dobrote i ljubavi. Druge su molitve zahvalnosti Njemu za ona dobra koja nam je činio i čini. Treće su molitve u kojima mu se obraćamo za naše tjelesne i duhovne potrebe. Bog se pak nama obraća u Svetom Pismu, kao i poukom preko svetih ljudi, crkvenih obreda i pjesama.
U duhovnom životu, kao što biva i u tjelesnom, treba se držati načela postupnosti, ići postupno, nalagati lakše, pa kada se ojača, teže podvige i obaveze. Činiti to onako kako ukazuje apostol Pavao, koji veli da početnike treba hraniti blažom hranom, a kad uzrastu i ojačaju, onda tvrdom (Heb 5, 12). Tako dakle, treba postupati i u molitvenom pravilu, početi s malim, pa kad se ono utvrdi i prijeđe u naviku, onda dodati još malo, i tako redom dok se ne stigne do pravila potpunog, određenog za odrasle. Na isti način upućuju i Sveti Oci, i to činiti ne samovoljno, nego uvijek pod rukovodstvom iskusnog duhovnika. Inače biva da početnici s oduševljenjem počnu s velikim pravilom, ili im nevješti duhovnici tako nalože. Jedno vrijeme izdrže, ali zbog okolnosti života, ili slabljenja revnosti , sve ga rjeđe vrše, ili sve više skraćuju, dok ga sasvim ne izostave. Počnu, dakle, neprirodno i završe nerazumno.
Reći ćemo i ovo. Molitvu treba vršiti stojeći ponizno pred ikonom , ili križem i otpočinjati znakom križa. Kad god se križamo treba to činiti ne bilo kako, nego pažljivo i pravilno. Složivši u jedno palac desne ruke s dva prsta do njega, ostala dva prsta treba priljubiti uz dlan . Onda ruku s tako složenim prstima podići do čela uz riječi: U ime Oca; zatim ruku spustiti na grudi i reći: I Sina; pa je onda podići na desno rame i prenoseći na lijevo izgovoriti: I Duha Svetoga; pa ruke prekrižiti na grudima (desnu preko lijeve), i reći: Amen. Onda otpočeti molitve.
Bivat će da nam se pri molitvi javljaju razne misli, dovodeći um do rasijanosti. Sveti Oci savjetuju da se um vezuje za riječi molitve, govoreći ih tiho, koliko treba da sebe čujemo. Ako li misli odlutaju, molitvu nastaviti od riječi koje su ostale jasne u sjećanju.
Kao što svako dobro omogućava da se čini i drugo dobro, tako će i molitva, kao plodno drvo, donijeti dobar rod ostalih vrlina onima koji je vrše s pažnjom, čisto i iskreno.No kad ustanete na molitvu,
otpustite ako što imate protiv koga da i vama Otac vaš,
koji je na nebesima, otpusti vaše prijestupke.

Mk 11, 25

MOLITVE JUTARNJE

Ustavši iz postelje i spremivši se, stani pred ikonu, i sabravši um, reci sa pobožnošću i strahom Božjim, križajući se:
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, amen.

Zatim, zastani malo šuteći, dok se ne umire svi tvoji osjećaji, i tada načini tri mala poklona , uz riječi:
Gospodine Isuse Kriste, Sine Božji, radi molitava prečiste Tvoje Majke, i svih svetih, pomiluj me. Amen.

Onda reci:
Slava Tebi Bože naš, slava Tebi.
Care nebeski, Utješitelju, Duše Istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznico dobara i davaoče života, dođi i useli se u nas, i očisti nas od svake nečistoće i spasi, Blagi, duše naše.
Sveti Bože, sveti Jaki, sveti Besmrtni, pomiluj nas (tri puta).
Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospodine, očisti grijehe naše; Vladaru, oprosti bezakonja naša; Sveti, posjeti nas i iscijeli nemoći naše, imena Svoga radi.
Gospode, pomiluj! (triput)
Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
Molitva Gospodnja
 Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi Carstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od Zloga.

Zatim ove trojične tropare :
Ustavši od sna, padamo pred Tobom, Blagi, i uznosimo Ti anđeosku pjesmu, Moćni: svet si, svet, svet, Bože, pomiluj nas po Bogorodici.
Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu: Iz postelje i sna podigao si me, Gospodine; um moj prosvijetli i srce, i usne moje otvori da Te slavim, Sveta Trojice: svet si, svet, svet, Bože, pomiluj nas po Bogorodici.
I sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Sudac će doći iznenada, i otkrit će se svačija djela, pa sa strahom vičemo u ponoći: svet si, svet, svet, Bože pomiluj nas po Bogorodici.
Gospode, pomiluj! (dvanaest puta).

Onda:
Dođite, poklonimo se caru našem Bogu!
Dođite, poklonimo se i padnimo pred Kristom, Carem našim Bogom!
Dođite, poklonimo se i padnimo pred samim Kristom, Carem i Bogom našim!

Ps 50
Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome,
po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!
Operi me svega od moje krivice,
od grijeha me mojeg očisti!

Bezakonje svoje priznajem,
grijeh je moj svagda preda mnom.
Tebi, samom tebi ja sam zgriješio
i učinio što je zlo pred tobom:
pravedan ćeš biti kad progovoriš,
bez prijekora kada presudiš.
Evo, grešan sam već rođen,
u grijehu me zače majka moja.
Evo, ti ljubiš srce iskreno,
u dubini duše učiš me mudrosti.
Poškropi me izopom da se očistim,
operi me, i bit ću bjelji od snijega!

Objavi mi radost i veselje,
nek’ se obraduju kosti satrvene!
Odvrati lice od grijeha mojih,
izbriši svu moju krivicu!

Čisto srce stvori mi, Bože,
i duh postojan obnovi u meni!
Ne odbaci me od lica svojega
i svoga svetog duha ne uzmi od mene!

Vrati mi radost svoga spasenja
i učvrsti me duhom spremnim!
Učit ću bezakonike tvojim stazama,
i grešnici tebi će se obraćati.

Oslobodi me od krvi prolivene,
Bože, Bože spasitelju moj!
Nek’ mi jezik kliče pravednosti tvojoj!
Otvori, Gospodine, usne moje,
i usta će moja naviještati hvalu tvoju.

Žrtve ti se ne mile,
kad bih dao paljenicu, ti je ne bi primio.
Žrtva Bogu duh je raskajan,
srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti.

U svojoj dobroti milostiv budi Sionu
i opet sagradi jeruzalemske zidine!
Tada će ti biti mile žrtve pravedne
i tad će se prinosit’ teoci na žrtveniku tvojemu.

Simbol vjere
Vjerujem u jednoga Boga Oca, svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga. I u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega. Rođenog od Oca prije svih vjekova. Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga. Rođena, ne stvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno. Koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa. I utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice: i postao čovjekom. Raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan. I uskrsnuo treći dan, po Svetom Pismu. I uzašao na nebo: sjedi s desne Ocu. I opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu Carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca; koji izlazi od Oca. Koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi; koji je govorio po prorocima. I u jednu svetu, sabornu  i apostolsku Crkvu. Ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha. I iščekujem uskrsnuće mrtvih. I život budućega vijeka. Amen.
Molitva prva, sv. Makarija Velikog
Bože, očisti me grešnoga, jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom, nego me izbavi od zla, i neka bude u meni volja Tvoja, da neosuđeno otvorim svoja nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Molitva druga, istog svetog
Ustavši od sna, Tebi pribjegavam Vladaru čovjekoljubivi, i milosrđem Tvojim polazim na djela Tvoja. Molim Ti se, pomozi mi u svako doba u svakoj stvari, i čuvaj me od svega rđavog u svijetu, i od đavolske brzopletosti, i spasi me, i uvedi u Tvoje vječno Carstvo. Jer Ti si moj Stvoritelj, i svakoga dobra Promislitelj i Darivatelj, i u Tebi je sve uzdanje moje, i Tebi slavu uznosim sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Molitva treća, istog svetog
Gospodine, koji si svojom velikom dobrotom i svojim velikim milosrđem dao meni, sluzi Svome, da prošlo vrijeme ove noći prijeđem bez opasnosti od bilo kakvog zla protivnikovog, Ti sam Vladaru, Tvorče svega, udostoj me da Tvojom istinskom svjetlošću i prosvijetljenim srcem vršim volju Tvoju, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.


Bogorodice Djevo
Bogorodice Djevo, raduj se milosti puna Marijo, Gospodin je s tobom; blagoslovljena si Ti među ženama i blagoslovljen je Plod utrobe Tvoje, jer si rodila Spasitelja duša naših.


MOLITVE PRIJE SPAVANJA

Prekriživši se pred ikonom, uz riječi:
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, amen,
reci:
Molitvama Svetih Otaca naših, Gospodine Isuse Kriste Bože naš, pomiluj nas. Amen.

Onda: Sveti Bože, sveti Jaki, sveti Besmrtni, pomiluj nas (tri puta).
Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospodine, očisti grijehe naše; Vladaru, oprosti bezakonja naša; Sveti, posjeti nas i iscijeli nemoći naše, imena Tvoga radi.
Gospode, pomiluj! (triput)
Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
Molitva Gospodnja
Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi Carstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od Zloga.

Onda ove tropare:
Pomiluj nas, Gospodine, pomiluj nas, jer mi grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, Tebi kao Vladaru prinosimo ovu molitvu: pomiluj nas.
Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu;
Gospodine, pomiluj nas, jer se u Tebe uzdasmo; ne gnjevi se jako na nas, niti spominji bezakonja naša, nego i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših; jer si Ti Bog naš, i mi smo narod Tvoj, svi smo djelo ruku Tvojih, i ime Tvoje prizivamo.
I sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovljena Bogorodice, da ne poginemo mi, koji se u Tebe nadamo,nego da se Tobom izbavimo od bijeda: jer si Ti spasenje roda kršćanskoga.
Gospode pomiluj! (dvanaest puta).

Molitva prva, sv. Makarija Velikog, Bogu Ocu
Bože vječni i Care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, oprosti mi grijehe, koje učinih, ovoga dana djelom, riječju i mišlju. I očisti, Gospodine, ništavnu dušu moju od svake prljavštine tijela i duha. I daj mi, Gospodine, da mi san ove noći prođe u miru, da bih ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života svoga, i pobijedio tjelesne i bestjelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospodine, od oholih misli i rđavih želja koje me prljaju. Jer je Tvoje carstvo, i sila, i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Molitva druga
Gospodine Bože naš, što sagriješih ovoga dana riječju, djelom i mišlju, oprosti mi kao blag i čovjekoljubiv. Podari mi miran i tih san; pošalji mi svoga Anđela čuvara koji me zaklanja i čuva od svakoga zla. Jer si Ti čuvar duša i tijela naših, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Molitva treća, sv. Anđelu čuvaru

Anđele Kristov, čuvaru moj sveti, i zaštitniče duše i tijela moga, oprosti mi sve što zgriješih u današnji dan, i izbavi me od svakoga lukavstva neprijateljskog i protivnika, da ne bih nikakvim grijehom razgnjevio Boga mog; nego moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice, i Majke Gospodina moga Isusa Krista, i svih svetih! Amen.
Molitva sv. Joanikija
Nada je moja Otac, utočište je moje Sin, zaštita moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Tebi.

Zatim:
Dostojno je, uistinu, blaženom zvati Tebe, Bogorodicu, uvijek blaženu i preneporočnu i Majku Boga našega. Časniju od kerubina i slavniju neusporedivo od serafina, tebe što Boga - Riječ neporočno rodi, istinsku Bogorodicu veličamo.MOLITVE PRED SVETU PRIČEST

Uoči dana sv. Pričesti, poslije molitava pred spavanje, pročitaj i ove molitve:

Molitva prva, sv. Ivana Damaščanskog
Vladaru, Gospodine Isuse Kriste Bože naš, koji jedini imaš vlast ljudima otpuštati grijehe, kao blag i čovjekoljubiv, previdi sve moje svjesne i nesvjesne grijehe, i udostoj me da se neosuđeno pričestim, božanskim i preslavnim, i prečistim, i životvornim Tajnama Tvojim, ne na kaznu, ni na muku, ni na umnoženje grijeha, nego na očišćenje, i posvećenje, i zalog budućeg Života i Carstva, na zaštitu i pomoć, i na razbijanje protivnika, na istrebljenje mnogih mojih grijeha. Jer si Ti Bog milosti, i milosrđa, i čovjekoljublja, i Tebi slavu uznosimo, s Ocem i Svetim Duhom, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Molitva druga, sv. Ivana Zlatoustog
Bože, otpusti, ostavi, oprosti mi grijehe moje, koje Ti sagriješih, bilo riječju, ili djelom, ili mišlju, hotimično ili nehotimično, svjesno ili nesvjesno; sve mi oprosti kao blag i čovjekoljubiv. I molitvama Tvoje prečiste Majke, Tvojih služitelja i svetih sila, i svih svetih koji su Ti od pamtivjeka ugodili, udostoj me da neosuđeno primim sveto i prečisto Tvoje Tijelo i časnu Krv, na iscjeljenje duše i tijela, i na očišćenje mojih rđavih misli. Jer je Tvoje carstvo, i sila i slava, s Ocem i Svetim Duhom, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
Molitva treća, sv. Ivana Zlatoustog
Gospodine Isuse Kriste, Bože moj, otpusti, ostavi, očisti i oprosti mi grešnom i beskorisnom i nedostojnom sluzi Svom pogreške, i grijehe, i prijestupe moje, koje Ti od mladosti svoje pa sve do ovoga dana i časa sagriješih, bilo svjesno ili nesvjesno, bilo riječima ili djelima, bilo mislima i nastojanjima, i svima svojim čuvstvima. I molitvama prečiste i vazdadjeve Marije Majke Tvoje, koja Te je čudesno rodila, jedine nepostidne nade i zaštite i spasenja moga, udostoj me da se neosuđeno pričestim, besmrtnim, životvornim i strašnim Tajnama Tvojim, na otpuštenje grijeha, i na život vječni; na posvećenje i prosvijetljenje, snagu, iscjeljenje i zdravlje duše i tijela, i na uništenje i potpuno pogubljenje mojih zlih misli i pomisli, i pothvata, i noćnih sanjarenja, mračnih i zlih duhova. Jer je Tvoje carstvo, i sila, i slava, i čast, i klanjanje s Ocem i Svetim Tvojim Duhom, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Sutradan, poslije jutarnjih molitava, pročitaj ovu molitvu:

Molitva sv. Ivana Zlatoustog
Vjerujem, Gospodine, i ispovijedam da si Ti zaista Krist, Sin Boga živoga, koji si došao na svijet spasiti grešnike, od kojih sam prvi ja. Još vjerujem da je ovo samo prečisto Tijelo Tvoje, i da je ovo sama prečasna Krv Tvoja. Stoga Ti se molim: pomiluj me, i oprosti mi grijehe moje, hotimične i nehotimične, učinjene riječju, djelom, svjesno i nesvjesno, i udostoj me da se bez osude pričestim prečistim Tajnama Tvojim na otpuštenje grijeha i na život vječni.
Primi me danas, Sine Božji, za pričesnika Tajne Večere Tvoje, jer neću kazati Tajnu neprijateljima Tvojim; niti ću Ti dati poljubac kao Juda, već kao razbojnik ispovijedam Te: Spomeni me, Gospodine, u Carstvu Tvome.
Neka mi pričest svetim Tajnama Tvojim, Gospodine, ne bude na sud ili osudu već za iscjeljenje duše i tijela. Amen.

MOLITVE POSLIJE SVETE PRIČESTI

Po dolasku kući, poslije sv. Pričesti, pročitaj ovu molitvu:

Molitva sv. Bazilija Velikoga
Vladaru Kriste Bože, Care vjekova i Tvorče svega, zahvaljujem Ti za sva dobra koja si mi dao i za pričest prečistim i životvornim Tajnama Tvojim. Molim Te, Blagi i Čovjekoljubivi, sačuvaj me pod krovom Tvojim i u sjenci krila Tvojih, i daruj mi da se čistom savješću do posljednjeg daha svog dostojno pričešćujem Svetinjama Tvojim na otpuštenje grijeha i na život vječni. Jer si Ti kruh života, izvor svetinje, davatelj dobara, i Tebi slavu uznosimo s Ocem i Svetim Duhom, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

MOLITVE PRIJE I POSLIJE JELA

Molitva prije doručka

Prekriživši se, reci molitvu:
Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospodine, očisti grijehe naše; Vladaru, oprosti bezakonja naša; Sveti, posjeti i iscijeli nemoći naše, imena Tvoga radi.
Prekriživši se, sjedi za stol.

Molitva poslije doručka
Ustavši od stola, prekriži se i reci:
Dostojno je, uistinu, blaženom zvati Tebe, Bogorodicu, uvijek blaženu i preneporočnu i Majku Boga našega. Časniju od kerubina i slavniju neusporedivo od serafina, tebe što Boga-Riječ neporočno rodi, istinsku Bogorodicu veličamo.
I prekriži se.

Molitva prije ručka
Prekriživši se, moli ovu molitvu:
Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi Carstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od Zloga. 
Potom se prekriži i sjedi za stol.

Molitva poslije ručka

Ustavši od stola i prekriživši se, moli:
Zahvaljujemo Ti, Kriste Bože naš, što si nas nasitio Svojim zemaljskim dobrima; ne liši nas ni Svog nebeskoga Carstva, nego kao što si došao među Svoje učenike, Spasitelju, darujući im mir, dođi i nama i spasi nas.
I prekriži se.

Molitva prije večere
Prekriživši se, moli:
Jest će ubogi i nasitit će se, i proslavit će Gospodina koji Ga traže; živa će im biti srca u vijeke vjekova.
Prekriži se i sjedi za stol.

Molitva poslije večere

Ustavši od stola i prekriživši se, moli:
Tvoja utroba, Bogorodice, posta sveta trpeza s Nebeskim Kruhom, Kristom Bogom našim; svaki koji jede od njega ne umire, kao što reče Hranitelj sviju.
Prekriži se.

MOLITVA PROTIV RUŽNIH MISLI

Prekriži se i reci: Sveti Božei sve ostalo (vidjeti stranicu 2.), po Oče naš; sa skrušenim srcem, pročitaj molitvu:
Vladaru Gospodine, Bože moj, u čijim je rukama sudbina moja, zaštiti me po milosti svojoj, i ne dopusti da propadnem s bezakonjima svojim, niti da idem za voljom tijela koje pohotom vojuje protiv duha. Tvoje sam stvorenje; ne prezri djelo ruku svojih. Nemoj se odvratiti od mene; sažali se, a ne ponizi. Slab sam, nemoj me prezreti, Gospodine, jer Tebi pribjegoh, zaštitniku svome Bogu: iscijeli dušu moju, jer sagriješih Tebi; spasi me radi milosti Tvoje, jer sam Ti odan od mladosti svoje; neka se postide oni što traže da me odgurnu od Tebe pomoću nečistih djela, ružnih misli, nekorisnih sjećanja; udalji od mene svaku nečistoću, svako zlo, jer si Ti jedini svet, jedini silan, jedini besmrtan, u svemu besprimjerno moćan, i svima daješ silu za borbu protiv đavla i njegovih vojski. Jer Tebi priliči svaka slava, čast i klanjanje, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

MOLITVA U SVAKO DOBA

Kriste Bože, kome se u svako vrijeme i svakoga časa klanjaju i koga slave na nebu i na zemlji, dugotrpeljivi, mnogomilostivi, mnogosažaljivi, koji pravednike ljubiš, a grešnike miluješ i sve zoveš spasenju obećanjem budućih dobara. Ti, Gospodine, primi i naše u ovaj čas molitve i upravi život naš zapovijedima Tvojim, duše naše posveti, tijela očisti, rasuđivanja ispravi, misli razbistri i izbavi nas od svake žalosti, zla i bola; ogradi nas svetim Tvojim anđelima, da njihovim mnoštvom čuvani i vođeni stignemo do jedinstva vjere i spoznaje nepristupačne Tvoje Slave, jer si blagoslovljen u vijeke vjekova. Amen.


MOLITVA ZA POKOJNE

Spomeni, Gospodine, oce i braću našu usnule u nadi na uskrsnuće i život vječni, i sve preminule u pobožnosti i vjeri, i oprosti im svaki grijeh, hotimični i nehotimični, što sagriješiše riječju, ili djelom, ili mišlju. I useli ih u mjesta svjetla, u mjesta svježine, u mjesta odmora, odakle odbježe svaka muka, žalost i uzdisanje, gdje gledanje lica Tvoga veseli sve od vijeka svete Tvoje. Daruj im Carstvo Tvoje i dioništvo u neiskazanim i vječnim Tvojim dobrima, i naslađivanje u Tvom beskonačnom i blaženom životu. Jer si Ti život, i uskrsnuće i pokoj usnulih slugu Svojih, Kriste, Bože naš, i Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim Ocem i Presvetim, i Blagim, i životvornim Tvojim Duhom, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Broj komentara: 8:

 1. Možda bi bilo najbolje koristiti verzije Gospod i blagodat umjesto Gospodin i milost. Tako ću na svom blogu sprovesti. Ne treba se u svemu prilagođavati izrazima koje je ustalila Rimokatolička crkva u Hrvatskoj. Ista sada ima ovdje nekakve ženidbene zakone, žene se svi, mjesto da se zna tko se ženi a tko udaje. Takav naopaki izričaj je ušao i u narod. Crkva treba narod ispravljati i oplemenjivati, pa tako i s izričajima.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Ne. Ovdje koristim isključivo hrvatski jezik, gdje je god to moguće, suvremeni standardni i govorni jezik. To je poseban nacionalni jezik, bez obzira na porijeklo pojedinih izraza. Hrvatski čitatelj mora biti potpuno rasterećen kod čitanja i moći osjetiti pravoslavlje kao dio sebe. Ne može se nešto nazivati naopakim u jednom jeziku, polazeći od tuđega. Svaki jezik ima svoj smjer razvoja, i silnice koje na njega utječu. "Ženidba" se kod Hrvata uvijek tako nazivala, s tim da se arhaično izgovaralo kao "ženitva".

   Izbriši
 2. Hristos medju nama!

  Ovo je divno i ohrabrujuće...zaista su zapuhali neki novi i svježi vjetrovi u Crkvi...neka ti Gospod uzvrati stostruko za tvoj trud brate autore...

  Ps.mislim da je brat Franjo upravu...a i teološki je ispravnije...
  Grčki HARIS-BLAGODAT,božanska nestvorena energija,a ELEMOSINI-ELEOS-MILOST,tj,učinak blagodati...GOSPOD je jedan a Gospodin može biti svatko...
  Osim toga,naši grkokatolici koji se već barem 150-200g,smatraju Hrvatima koriste puno istočnih liturgijskih izraza i to pouzdano znam ne smeta Hrvatima rimokatolicima nego upravo obrnuto,to im je simpatično i to vezu uz starohrvatsku glagoljsku tradiciju...

  Htjedoh te pitati jos prije za prijevod "U ime Oca i Sina i DUHA SVETOGA",pravoslavni svugdje imaju SVETOGA DUHA,i još k tomu idu prvo na desno pa na lijevo rame,nasuprot sadašnjoj relativno novoj RKT praksi,prvo lijevo pa desno rame,a i baščanska ploča počinje riječima "Va ime otca i sina i SVETAGO DUHA"

  Ovo je samo moje malo razmišljanje na temu...
  Ti imaš svoj koncept i plan,u krajnjoj mjeri,termini i nisu bitni,iako je bitno uvijek imati neki kontinuite pa i jezični.

  Bog neka ti bude pomoćnik,lijepo je vidjeti ovako nesto kod nas!!!

  Abdul Mesih ustadh el Miskini

  OdgovoriIzbriši
 3. Kako god,samo nastavi...Bog blagoslovio!!!

  Ps.nevezano za temu...
  Ima li itko pouzdane Crkvene izvore,da li je priča o čudu Bogorodice Saydnaye u Siriji zaista potpuno autentična...ako netko zna molio bih da mi kaže izvor...

  Abdul Mesih el Miskini,ustadh

  OdgovoriIzbriši
 4. Nažalost, ne podržava svaki net sevis glagoljicu. Meni prikazuje na ekranu kompa, na mobitelu ne.

  OdgovoriIzbriši

Molim cijenjene anonimne komentatore da komentare svakako potpišu sa svojim nick name da se može snaći u njima